ROLA TRYCHOLOGII W PSYCHOLOGII

ROLA DIETY W TRYCHOLOGII
9 listopada 2016
Trychologia- informacje praktyczne
9 listopada 2016

ROLA TRYCHOLOGII W PSYCHOLOGII

Wiele zaburzeń na tle psychologicznym ma bezpośredni wpływ na proces utraty włosów, lub proces utraty włosów może spowodować pewne zaburzenia psychiczne.

Osoby cierpiące na utratę włosów (na różnym tle), najczęściej kobiety, bardzo często są narażone na działanie dodatkowego determinanta jakim jest stres. Dla kobiet ważnym aspektem ich kobiecości, często wyznacznikiem zdrowia i witalności organizmu jest skóra i włosy. W momencie ich utraty, osoby często boją się być postrzegane jako „ gorsza część społeczeństwa”, mniej zdrowa, atrakcyjna. Często zaczynają w ten sposób myśleć, przez co bardzo obniżają poczucie własnej wartości, swoich możliwości, tym samym ograniczając rozwój, aktywność własnej osoby, ale również potrafią „przerzucić” problem utraty na pozostałe sfery swojego życia prywatnego, zawodowego lub towarzyskiego. Tak zaczynają się trudności , komplikacje między partnerskie, czy rodzinne (nawet na osi kontaktu matka- dziecko), brak chęci ekspansji zawodowej, wycofanie, ograniczanie aktywności towarzyskich. Jest to spowodowane zmianą stanu psychicznego (w odpowiedzi na utratę włosów): zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych (fobie społeczne), zaburzeń depresyjnych, obsesyjno- kompulsywnych, czy wreszcie przystosowawczych.

Leczenie łysienia, wyhamowywanie wypadania włosów (a nawet okres diagnozowania przyczyn utraty włosów) jest w wielu przypadkach długotrwałym procesem, pacjenci najczęściej oczekują natychmiastowych efektów, co jeszcze w większym stopniu nasila utratę równowagi psychofizycznej: stres spowodowany utratą włosów, brakiem zauważenia natychmiastowych efektów wpływa na:

diagram-trychologia

Tym sposobem tworzy się „mechanizm błędnego koła”.

W tym momencie jeszcze raz warto podkreślić znaczenie Trychologii w Psychologii- odpowiednia analiza, diagnoza i leczenie, współpraca w przypadku tej dziedziny lekarzy i specjalistów pozwala holistycznie podejść do problemu choroby skóry głowy i włosów. Trychologia pozwala rozwiązać problem w całości, a nie poszczególnych aspektów oddzielnie, tym samym dając możliwość odpowiedniej diagnostyki i zastosowania odpowiedniej terapii, co w konsekwencji pozwala nie tylko wspomagać odrost włosa, ale również odzyskać zachwianą równowagę psychiczną pacjenta.